ORGANIZACE A PROVOZ MŠ

 

Organizace časového uspořádání dne:

06,00  -  08,15

scházení dětí, spontání činnosti

08,15  -   08,45

volná hra dětí, individuální činnost s dětmi

08,45  -   09,00

 hygiena, průběžná svačinka

09,00 – 9,30

didakticky zacílená činnost řízená pedagogem

9,30  -   11,15

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,15  -   12,00

hygiena, příprava na oběd, oběd

12,00  -   14,00

hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti

14,00 – 16,00

vstávání, hygiena, průběžná svačinka, spontání činnosti, rozcházení dětí domů

 

 

 

 

Režim dne je přizpůsobován provozu mateřské školy a věkovým zvláštnostem dětí, jejich potřebám a zájmům. Proto uvedené časové termíny jsou přibližné, orientační.