Naše mateřská škola

 

Současná budova Mateřské školy byla postavena v roce 1979 a v témže roce byla školka uvedena do provozu. Současná naplněnost se v současné době pohybuje v plné míře stanovené kapacity 50 dětí. Od počátku provozu až do 31.12.2002 byla mateřská škola samostatné zařízení. Příspěvková organizace vznikla sloučením Základní školy a Mateřské školy - Základní škola Libhošť 90 a Mateřská škola Libhošť 435 s účinností od 1.1.2003. Dne 1. 7. 2011 začala samostatná Obec Libhošť vykonávat přenesenou působnost v rozsahu, který jí byl po oddělení Města Nový Jičín svěřen. K tomu dni také ZŠ a MŠ plně náleží jako příspěvková organizace Obec Libhošť. 

 

 

Současní pedagogičtí pracovníci:

  • Erika Beranová - vedoucí učitelka
  • Petra Blažková - učitelka
  • Bc. Lucie Kožušníková - učitelka
  • Bc. Tereza Segeťová - učitelka
  • Pavlína Dobroňská - školnice
  • Jana Polášková - školnice

 

Charakteristika vzdělávacího programu:

Obecné cíle (záměry) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, obecné cíle (záměry) vzdělávání jsou vyjádřeny pomocí rámcových cílů (záměrů): 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

- enviromentální výchova

- polytechnická výchova 

- výchova ke zdraví

- dopravní výchova

- výchova k samostatnosti a rozvíjení dítěte

- motivace

- předškolní výchova