Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace

vyhlašuje svým ředitelem

dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

ZÁPIS  ŽÁKŮ

 

DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V LIBHOŠTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

 

Zápis se bude konat

ve středu 18. dubna 2018 od 14.00 do 17,00 hodin

v základní škole v Libhošti

Kritéria pro přijetí:

 • Děti s trvalým bydlištěm v Libhošti
 • Naplněnost třídy podle pořadí registračních čísel

Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce).

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.dubna do 30.dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad).

O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického logopeda.

 

 

Mgr. Dagmar Michálková                                                  V Libhošti dne 14.3.2018

            ředitelka ZŠ

 

 •  
 •  

Pondělí

 • Pohybové aktivity - lichý týden 
 • Zumba - každý týden

Úterý

 • Tvoření - sudý týden 
 • Zpívanky - lichý týden 

Středa

 • Předškoláček -sudý týden

Čtvrtek 

 • Angličtina - každý týden 
Pátek
 •  Plavání - každý týden

FOTOGALERIE MŠ

mslibhost.rajce.idnes.cz/

Další informace týkající se dětí

v MŠ i v ZŠ LIBHOŠŤ naleznete na

www.zsamslibhost.cz

Co se událo....

Dne 7. 3. 2018 děti z mateřské školy (třída Veverek a třída Soviček) navštívily mobilní planetárium v
místní tělocvičně.
Pro děti byl připravený vzdělávací program formou pohádkového příběhu „Zvířátka a vesmír“, který byl
doprovázen cestou do vesmíru. Děti tak mohly vidět hvězdnou oblohu, planety, především naši Zemi,
raketoplán, kosmonauty, družice nebo souhvězdí a také se dozvědět zajímavé a poučné informace o životě
ve vesmíru. Například, jak to vypadá, když jsou kosmonauti vyslány raketoplánem do vesmíru nebo jak
zkoumají jednotlivé oblasti. Dětem se program velmi líbil a zároveň byly nadšené z prostředí mobilního
Dne 7. 3. 2018 děti z mateřské školy (třída Veverek a třída Soviček) navštívily mobilní planetárium v
místní tělocvičně.
Pro děti byl připravený vzdělávací program formou pohádkového příběhu „Zvířátka a vesmír“, který byl
doprovázen cestou do vesmíru. Děti tak mohly vidět hvězdnou oblohu, planety, především naši Zemi,
raketoplán, kosmonauty, družice nebo souhvězdí a také se dozvědět zajímavé a poučné informace o životě
ve vesmíru. Například, jak to vypadá, když jsou kosmonauti vyslány raketoplánem do vesmíru nebo jak
zkoumají jednotlivé oblasti. Dětem se program velmi líbil a zároveň byly nadšené z prostředí mobilního
planetária.
 
Dne 24.2.2018 se děti z MŠ Libhošť  zúčastnily dětského maškarního plesu.
Již při vstupu děti přivítaly rozesmáté paní učitelky v maskách.
Pro zpříjemnění sobotního odpoledne byly jak pro děti , tak pro rodiče nachystány na dobrý mls zákusky a perníčky.
Dětské masky byly představeny na začátku programu a v průběhu bylo samotné vyhodnocení nejzajímavější masky. Pak už se děti zúčastňovaly nachystaných her  a tanečků, které obohatil svou přítomností balonkový klaun. S dětmi nejen tancoval, ale také nachystal každému dítěti balónkové překvapení v podobě  vytvořeného zvířátka.
Ples byl obohacen bohatou tombolou.
Všichni jsme si letošní dětský bál užili a už teď se těšíme na další rok.
 
Od 5. 1. 2018 se děti z oddělení Veverek zúčastňují plaveckého výcviku v Novém Jičíně. Hravou formou si osvojují a podmaňují vodní hladinu.