24. 4. 2018 DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
Od 8:00 do 10:00 hod a od 14:00 do 16:00 hod.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace

vyhlašuje svým ředitelem

dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

ZÁPIS  ŽÁKŮ

 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

V LIBHOŠTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

 

Zápis se bude konat 

ve středu 2. Května 2018  a ve čtvrtek 3. Května 2018 v době od 9:00 do 11:00 hod a od 14:00 do 16:00 hod.

v mateřské škole v Libhošti

 

K zápisu přineste žádost, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz zák. zástupce), doklad o pravidelním očkování dítěte.

O přijetí bude rozhodnuto ředitelkou MŠ dle stanovených kritérií. Ta jsou k nahlédnutí na webových stránkách MŠ.

 

 

  •  
  •  

Pondělí

  • Pohybové aktivity - lichý týden 

Úterý

  • Tvoření - sudý týden 
  • Zpívanky - lichý týden 

Středa

  • Předškoláček -sudý týden

Čtvrtek 

  • Angličtina - každý týden 
 

FOTOGALERIE MŠ

mslibhost.rajce.idnes.cz/

Další informace týkající se dětí

v MŠ i v ZŠ LIBHOŠŤ naleznete na

www.zsamslibhost.cz

Co se událo....

Dne 7. 3. 2018 děti z mateřské školy (třída Veverek a třída Soviček) navštívily mobilní planetárium v
místní tělocvičně.
Pro děti byl připravený vzdělávací program formou pohádkového příběhu „Zvířátka a vesmír“, který byl
doprovázen cestou do vesmíru. Děti tak mohly vidět hvězdnou oblohu, planety, především naši Zemi,
raketoplán, kosmonauty, družice nebo souhvězdí a také se dozvědět zajímavé a poučné informace o životě
ve vesmíru. Například, jak to vypadá, když jsou kosmonauti vyslány raketoplánem do vesmíru nebo jak
zkoumají jednotlivé oblasti. Dětem se program velmi líbil a zároveň byly nadšené z prostředí mobilního